Er du gründer? Trenger du støtte? Les dette.

Vi i strengthemmelig.no vil gjerne hjelpe startups med det vi kan. Mange bedrifter og startups driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få opptil 20% skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader ved å søke om SkatteFUNN. Da kan det være fint med med hjelp fra profesjonelle rådgivere som Nofas, som kan bistå med å navigere kronglete offentlige støtteordninger. 

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats, og har siden utviklet seg til å bli en suksesshistorie som politikere, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har all grunn til å være stolte av. Historisk er dette den støtteordningen som har bidratt mest til utviklingen av norsk næringsliv i alle kategorier. Alt fra kultur, IKT, reiseliv, transport, den maritime sektor osv..  De har i dag gitt økonomisk støtte til nærmere 25.000 FoU-prosjekter.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning hvor fradraget er rettighetsbasert. Det vil si at bedriften har krav på fradraget gitt at vilkårene er oppfylt og prosjektet godkjent av Norges Forskningsråd. Hvis skattefradraget for FoU-kostnadene er større enn beløpet bedriften i utgangspunktet skulle betalt i skatt, får bedriften resten av støtten utbetalt. Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 prosent av egenprodusert FoU-satsing.

Hvis du har et prosjekt du tror kunne passe for SkatteFUNN, så burde du lese deg opp på søknadskravene. Du kan også hyre en rådgiver innen SkatteFUNN-ordningen – som for eksempel Nofas – som gir rådgivning i forhold til å søke om SkatteFUNN. Nofas jobber på «no cure, no pay»-basis, som i praksis betyr at de ikke får betalt for sin rådgivning dersom din Skattefunn-søknad innvilges. Det er godt nytt for gründere.

Flere Skattefunn- og Nofas-relaterte lenker:
Skattefunn
Nofas’ Facebook
Nofas’ Quora
Mer informasjon om Nofas
Nofas i Drammen