slik søker du om støtte til idrettslag

Skal du og ditt idrettslag bygge ny flerbrukshall, fotballhall eller lignende? Da kan det være lurt å sette seg inn i hvilke støtteordninger som finnes for bygging og vedlikehold av idrettsanlegg. I enkelte tilfeller kan hele 50% av kostnadene bli dekket. Her finner du en oversikt over hvem som kan søke om støtte.

Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010 Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt. Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler. Det søkes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no og fanen søknads- og regnskapsskjema.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.

Nærmiljøanlegg:

Det kan bli gitt tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, avgrensa oppover til kr 200 000. Tilskuddssummen må være større enn kr. 40 000. Man kan søke om spillemidler i inntil tre omganger. Den maksimale tilskuddssummen til et anleggssted er dermed kr 600 000  ved et godkjent kostnadsbeløp på kr 1 200 000. Det samlede statlige tilskuddet kan ikke komme over 50% av godkjente kostnader. Summen av offentlige tilskudd (kommunale midler, fylkeskommunale midler og statlige midler, inklusive spillemidler) kan ikke bli en høyere sum enn kontantutgiftene i det godkjente kostnadsoverslaget.

Ordinære idrettsanlegg:

Der ikke annet er bestemt, ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 700 000. For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at tilskuddsbeløpet kommer over kr 700 000, fastsettes det hvert år maksimale tilskuddsbeløp. Nedre tilskuddsgrense er kr 150 000.

Vil du sette deg enda dypere inn i reglene, noe som kan være lurt, kan du ta en kikk på Norges Idrettsforbunds pdf – «Idrettens Gullgruve». Der finner du all informasjonen du trenger for å forstå ordningen, og komme videre i prosessen.

Artikkelen inneholder annonsørinnhold.

Er du gründer? Trenger du støtte? Les dette.

Vi i strengthemmelig.no vil gjerne hjelpe startups med det vi kan. Mange bedrifter og startups driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få opptil 20% skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader ved å søke om SkatteFUNN. Da kan det være fint med med hjelp fra profesjonelle rådgivere som Nofas, som kan bistå med å navigere kronglete offentlige støtteordninger. 

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats, og har siden utviklet seg til å bli en suksesshistorie som politikere, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har all grunn til å være stolte av. Historisk er dette den støtteordningen som har bidratt mest til utviklingen av norsk næringsliv i alle kategorier. Alt fra kultur, IKT, reiseliv, transport, den maritime sektor osv..  De har i dag gitt økonomisk støtte til nærmere 25.000 FoU-prosjekter.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning hvor fradraget er rettighetsbasert. Det vil si at bedriften har krav på fradraget gitt at vilkårene er oppfylt og prosjektet godkjent av Norges Forskningsråd. Hvis skattefradraget for FoU-kostnadene er større enn beløpet bedriften i utgangspunktet skulle betalt i skatt, får bedriften resten av støtten utbetalt. Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 prosent av egenprodusert FoU-satsing.

Hvis du har et prosjekt du tror kunne passe for SkatteFUNN, så burde du lese deg opp på søknadskravene. Du kan også hyre en rådgiver innen SkatteFUNN-ordningen – som for eksempel Nofas – som gir rådgivning i forhold til å søke om SkatteFUNN. Nofas jobber på «no cure, no pay»-basis, som i praksis betyr at de ikke får betalt for sin rådgivning dersom din Skattefunn-søknad innvilges. Det er godt nytt for gründere.

Flere Skattefunn- og Nofas-relaterte lenker:
Skattefunn
Nofas’ Facebook
Nofas’ Quora
Mer informasjon om Nofas
Nofas i Drammen